Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 181 to 181

Item description

Title Yugoslavia Recognizes Polish Provisional Government. 
AuthorSoviet War News Weekly 
Topic Rząd Lubelski 
Type Telegram 
Abstract Komunikat o uznaniu Rządu Lubelskiego przez Jugosławię. 
Places Belgrad; Moscow;  
Dates 1945-03-31; 1945-04-05 
Languages en 
Date of the item 1945-04-05 

Scans of documents

181

Click to enlarge