Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 268 to 268

Item description

Title Odpowiedź Rządu R.P. na rezolucje Konferencji w Jałcie. 
AuthorRząd R.P. 
Topic Jałta 
Type Nota 
Abstract Odpowiedź Rządu R.P. na ustalenia Konferencji w Jałcie. 
Places Great Britain; Lublin; Poland; Russia; United States;  
Dates 1945-02-12 
Languages en 
Date of the item 1945-02-12 

Scans of documents

268

Click to enlarge