Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 16 to 19

Item description

Title Rozmowa z Churchillem. 
AuthorRomer Tadeusz 
Topic Rozmowa z Churchillem. 
Type Dokument 
Abstract Omawiane problemy polityczne w Polsce i na świecie. 
Persons Bierut, Bolesław; Churchill, Winston; Eden, Anthony; Harriman, William Averell; Kwapiński, Jan; Mikołajczyk, Stanisław; O'Malley, Owen; Raczyński, Edward; Romer, Tadeusz; Roosevelt, Franklin Delano; Sikorski, Władysław; Stalin, Józef; Witos, Wincenty;  
Places Londyn; Polaka; Rosja;  
Dates 1944; 1944-11-28 
Languages pl 
Date of the item 1944 

Scans of documents

16
17
18
19

Click to enlarge