Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 72 to 78

Item description

Title Notatka Ministra Romera. 
AuthorRomer, Tadeusz;  
Topic Omawiana sytuacja polityczna Polski w świecie- przez inne mocarstwa. 
Type Dokument 
Abstract Wyjaśnienie przebiegu i wyników ostatniej rozmowy Churchilla i Edena ze Stalinem i Mołotowem na tematy polskie.Sprawy niepodległości i granic Polski. 
Persons Churchill, Winston; Ciechanowski, Jan; Eden, Anthony; Grosfeld, Ludwik; Harriman, William Averell; Komarnicki, Tytus; Kukiel, Marian; Mikołajczyk, Stanisław; Mołotow, Wiaczesław; Popiel, Karol; Romer, Tadeusz; Seyda, Marian; Stalin, Józef;  
Places Europa; Kołobrzeg; Londyn; Moskwa; Polska; Rosja; Ruś Zakarpacka; Stany Zjednoczone Ameryki; Szczecin; Śląsk; Wilno; Zaolzie;  
Dates 1944-08-29; 1944-10-26; 1944-10-30 
Languages pl 
Date of the item 1944-10-30 

Scans of documents

72
73
74
75
76
77
78

Click to enlarge