Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 99 to 99

Item description

Title Rozmowa Ministra Romera ze Stałym Podsekretarzem Stanu w Foreign Office Sir Alexsander Cadoganem. 
AuthorRomer, Tadeusz;  
Topic Brak decyzji na stawiane warunki w Moskwie. 
Type Dokument 
Abstract Zainteresowanie Premiera Churchilla możliwościami i zamiarami Polski odnośnie granic polsko-sowieckich po wizycie w Moskwie. 
Persons Cadogan, Alexander; Churchill, Winston; Mikołajczyk, Stanisław; Romer, Tadeusz; Stalin, Józef;  
Places Dunbarton Oaks; Londyn; Moskwa; Polska; Warszawa;  
Dates 1944-10-25 
Languages pl 
Date of the item 1944-10-25 

Scans of documents

99

Click to enlarge