Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 109 to 114

Item description

Title Druga wizyta Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych w Moskwie. 
AuthorMinister Spraw Zagranicznych 
Topic Druga Konferencja Moskiewska w sprawach polsko-sowieckich. 
Type Dokument 
Abstract Rozpatrywanie spraw granic i niepodległości Polski, oraz pozostawienie przy Polsce Lwowa z zagłębiem naftowym. 
Persons Bierut, Bolesław; Churchill, Winston; Clark-Kerr, Archibald; Eden, Anthony; Grabski, Stanisław; Harriman, William Averell; Mikołajczyk, Stanisław; Mniszek, Aleksander; Mołotow, Wiaczesław; Romer, Tadeusz; Roosevelt, Franklin Delano; Stalin, Józef; Tatar, Stanisław; Zarański, Józef;  
Places Bałkany; Francja; Gdańsk; Kreml; Londyn; Lwów; Moskwa; Polska; Prusy Wschodnie; Russia; Stany Zjednoczone Ameryki; Szczecin; Śląsk; Washington, D.C.; Wielka Brytania;  
Dates 1044-10-13; 1944-08-19; 1944-08-29; 1944-10-09; 1944-10-10; 1944-10-14; 1944-10-15; 1944-10-16; 1944-10-20; 1944-10-22; 1944-11-11 
Languages pl 
Date of the item 1944-11-11 

Scans of documents

109
110
111
112
113
114

Click to enlarge