Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 132 to 135

Item description

Title Sprawozdanie z rozmowy Premiera Mikołajczyka z Prezesem Krajowej Rady Narodowej Bierutem w Moskwie. 
Topic Omawiana sytuacja granic i problemy gospodarcze Polski. 
Type Dokument 
Abstract Sprawozdanie z przeprowadzonej rozmowy Prem.Mikołajczyka z Prezesem KRN Bierutem -dotycząca granic i trudnych warunków gospodarczych w Polsce. 
Persons Bagiński, Kazimierz; Banaczyk, Władysław; Bierut, Bolesław; Churchill, Winston; Ciołkosz, Adam; Eden, Anthony; Grosfeld, Ludwik; Jędrychowski, Stefan; Komarnicki, Tytus; Kot, Stanisław; Kwapiński, Jan; Mikołajczyk, Stanisław; Mniszek, Aleksander; Mołotow, Wiaczesław; Popiel, Karol; Seyda, Marian; Sommerstein, Emil; Stalin, Józef; Stańczyk, Jan; Witos, Wincenty;  
Places Anglia; Londyn; Lubelszczyzna; Moskwa; Polska; Pomorze; Poznań; Radom; Rzeszowskie; Stany Zjednoczone Ameryki; Śląsk;  
Dates 1935; 1944-10-17 
Languages pl 
Date of the item 1944-10-17 

Scans of documents

132
133
134
135

Click to enlarge