Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 166 to 166

Item description

Title Rozmowa Mołotowa na Kremlu. 
AuthorRomer, Tadeusz;  
Topic Omawiane sprawy granic i niepodległości Polski, 
Type Dokument 
Abstract Rozmowa Mikołajczyka i Miłotowa na Kremlu -omawiane sprawy sporne granic i niepodległości Polski. 
Persons Churchill, Winston; Clark-Kerr, Archibald; Eden, Anthony; Grabski, Stanisław; Harriman, William Averell; Mikołajczyk, Stanisław; Mniszek, Aleksander; Mołotow, Wiaczesław; Romer, Tadeusz; Stalin, Józef;  
Places Moskwa; Niemcy; Polska;  
Dates 1944-10; 1944-10-13 
Languages pl 
Date of the item 1944-10 

Scans of documents

166

Click to enlarge