Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 189 to 190

Item description

Title Odpis pisma prezesa Kongresu Polnii -K.Rozmarka do Sekretarza Stanu Cordell Hull 'a. 
AuthorRozmarek, Karol;  
Topic Sprawa deportowania oficerów Polskiej A.K. i Urzędników Administracji Podziemnej do Rosji. 
Type Dokument 
Abstract Odpis pisma prezesa Kongresu Polonii K.Rozmarka do sekretarza Stanu Cordell Hull-w sprawie deportowania oficerów Polskiej A.K.i Urzędników Administracji Podziemnej do Rosji. 
Persons Hull, Cordell; Rozmarek, Karol;  
Places Chicago; Germany; Lublin; Lwów; Poland; Russia; United States of America; Washington, D.C.; Wilno; Wolhynia;  
Dates 1944-08-29; 1944-09-11 
Languages en 
Date of the item 1944-09-11 

Scans of documents

189
190

Click to enlarge