Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 198 to 201

Item description

Title Deklaration of Prime Minister S.Mikołajczyk at a British and American Press Conference. 
AuthorMikołajczyk, Stanisław;  
Topic Polityczna sytuacja Polski. 
Type Dokument 
Abstract Ocena sytuacji gospodarczej i politycznej Polski w świecie. Trudna sytuacja Warszawy i okupowanej Polski. 
Persons Churchill, Winston; Roosevelt, Franklin Delano; Sikorski, Władysław; Stalin, Józef;  
Places Britain; Bucharest; Czechoslovakia; France; Gdynia; Germany; London; Lublin; Moscow; Oświęcim; Poland; Russia; Warsaw;  
Dates 1921; 1935; 1939; 1941-07; 1941-12; 1942; 1943-07-09; 1944-07-31 
Languages en 
Date of the item 1944-07-31 

Scans of documents

198
199
200
201

Click to enlarge