Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 247 to 247

Item description

Title The Commandor of the Polish Home Army. 
AuthorAmbasada R.P. w Londynie. 
Topic Aresztowanie oficerów Armii Krajowej przez Sowietów. 
Type Dokument 
Abstract Aresztowanie oficerów Armii Krajowej przez Sowietów we Lwowie - 31 lipiec 1944r. 
Places London; Lwów; Poland; Russia;  
Dates 1944-07-31; 1944-08-01; 1944-08-03 
Languages en 
Date of the item 1944-08-03 

Scans of documents

247

Click to enlarge