Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 254 to 254

Item description

Title Poufny Biuletyn Informacyjny No.85. 
AuthorRomer, Tadeusz;  
Topic Informacja o wyjeździe Premiera Mikołajczyka do Moskwy. 
Type Dokument 
Abstract Informacja o planowanej wizycie Premiera Mikołajczyka u Stalina w celu wyjaśnienia wzajemnych pozycji i stwierdzenie czy istnieją możliwości porozumienia, gwarantującego niepodległość i niezależność Państwa Polskiego i chroniącego Kraj przed następstwami nieuzgodnionych działań wojennych. 
Persons Churchill, Winston; Grabski, Stanisław; Mikołajczyk, Stanisław; Romer, Tadeusz; Stalin, Józef;  
Places Londyn; Moskwa; Polska;  
Dates 1944-07-28 
Languages pl 
Date of the item 1944-07-28 

Scans of documents

254

Click to enlarge