Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 347 to 347

Item description

Title Detailed reports of contact established by the Regional Commander of the Polish Underground Army in Volhynia with the Soviet Command on that front have reached the Polish Government. 
AuthorLitauer, Stefan; Polish Telegraph Agency. 
Topic Polsko -sowiecka współpraca militarna. 
Type Dokument 
Abstract Wyzwolenie Wołynia,Wilna przez AK -zdecydowana wrogość ze strony sowieckiej. 
Places Germany; London; Moscow; Poland; Russia; Volhynia; Wilno;  
Dates 1944-03-26; 1944-04-07 
Languages en 
Date of the item 1944-04-07 

Scans of documents

347

Click to enlarge