Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 41 to 41

Item description

Title Naczelne organizacje przemysłowe. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic organizacje przemysłowe 
Type Zbiór 
Abstract Spis naczelnych organizacji przemysłowych. Uwzgledniono: górnictwo, metalurgię żelaza, przemysł żelazny (pis. oryg.) przemysł elektrotechniczny, przemysł mineralny, chemiczny i włókienniczy. 
Persons Wandycz, Damian Stanisław;  
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

41

Click to enlarge