Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 47 to 55

Item description

Title Udział kapitału polskiego i zagranicznego w przemyśle węglowym i naftowym w Polsce. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Type Zbiór 
Description Udział kapitału polskiego i zagranicznego w przemyśle węglowym i naftowym w Polsce w roku 1937 (węgiel) i 1938 (nafta). Przedstawiono procentowy udział w produkcji. 
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Click to enlarge