Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 20

Item description

Title Some Applications Of Hydraulic Stowage To The Working Of Coal In Polish Silesia. 
AuthorBurz, P.; Association of Polish Technicians in Great Britain 
Topic odbudowa kraju 
Type Dokument 
Description Dane techniczne na temat zastosowania konstrukcji hydraulicznych w kopalniach na Śląsku. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Click to enlarge