Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 30 to 33

Item description

Title Organizacja środków bezpieczeństwa dla pracowników i odszkodowania powypadkowe w polskich kopalniach węgla. 
Alternative title The Organization Of Safety Measures For Labor And Accident Compensation In Polish Coal-Mining 
AuthorZyzak, J.; Association of Polish Technicians in Great Britain 
Topic kopalnia 
Type Dokument 
Description Dokument napisany w języku angielskim na temat odszkodowań powypadkowych w polskich kopalniach węgla. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

30
31
32
33

Click to enlarge