Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 131 to 131

Item description

Title List do dyr. Dąbrowskiego. 
Topic Ministerstwo Prac Kongresowych 
Type List 
Description List bez podpisu, w którym autor zwraca się do dyrektora inż. Dąbrowskiego z Ministerstwa Spraw Kongresowych z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w liście prezesa Aleksandrowicza z Banku Gospodarstwa Krajowego. (brak załącznika, o którym jest mowa w liście). 
Places Londyn;  
Dates 1944-10-16 
Languages pl 
Date of the item 1944-10-16 

Scans of documents

131

Click to enlarge