Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 133 to 134

Item description

Title Do Pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie 
AuthorWellisz, Leopold;  
Topic udział USA w światowych zapasach ropy 
Type List 
Description L. Wielisz przesyła Ministrowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie wycinek z Wall Street Journal o przebiegu pertraktacji w sprawie zwiększenia udziału USA w światowych zapasach ropy. 
Places New York;  
Dates 1944-01-27 
Languages pl 
Date of the item 1944-01-27 

Scans of documents

133
134

Click to enlarge