Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 49 to 49

Item description

Title Rozbudowa i modernizacja przemysłu. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic rozbudowa 
Type Nota 
Description Schemat odręczny rozbudowy i modernizacji przemysłu w Polsce powojennej. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

49

Click to enlarge