Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 181 to 219

Item description

Title Przemysł naftowy. Zarys przedwojennego stanu i wnioski stąd na przyszłość. Rozdział IV. 
AuthorKowalewski, Konrad; Biuro Prac Ekonomicznych 
Topic przemysł naftowy 
Type Dokument 
Abstract Treść rozdziału: Zrzeszenia gospodarcze w przemyśle naftowym i przyczyny ich powstawania; Sytuacja przemysłu w latach 1926-1927; Polmin - Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych; Powstanie Syndykatu Przemysłu Naftowego, zakres jego działalności, trudności wewnętrzne i zewnętrzne; Próby zorganizowania wszystkich grup przemysłu; Ustawa z 18 marca 1932 r. o uregulowaniu stosunków w przemyśle naftowym; Polski eksport naftowy; Nowelizacja ustawy z 1932 r.; Nierentowność przemysłu. 
Places Warszawa;  
Languages pl 

Scans of documents

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Click to enlarge