Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 256 to 265

Item description

Title Uwagi na temat stanu polskiego przemysłu naftowego podczas II wojny światowej. 
Alternative title Remarks On The Polish Petroleum Industry During World War II. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł naftowy 
Type Zbiór 
Abstract Dane statystyczne na temat produkcji i konsumpcji ropy naftowej i jej pochodnych w roku 1938 oraz podczas niemieckiej okupacji. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

Click to enlarge