Back

Folder: 701/9/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPrzemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.1944
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 8 to 8

Item description

Title 19 lutego 1944 
AuthorDelegat; Delegat 
Type Dokument 
Abstract Postulaty i tezy zawarte w apelu uchwalonego 9 grudnia 1944 roku przez KPR do narodów sprzymierzonych w sprawie granic wschodnich. 
Dates 1939-12-12; 1943-12-09; 1944-02-19 
Languages pl 
Date of the item 1944-02-19 

Scans of documents

8

Click to enlarge