Back

Folder: 701/9/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderOświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction
Folder description 1947 1947 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 5 to 7

Item description

Title Instrukcja w/s akcji propagandowej po wyborach 1947r. 
AuthorPragier, Adam;  
Topic Wybory 1947 
Type Instruction 
Abstract Stanowisko wobec Jałty i jej skutków politycznych w świetle wyborów 1947r. 
Places Jałta;  
Dates 1947; 1947-01 
Languages pl 
Date of the item 1947-01 

Scans of documents

5
6
7

Click to enlarge