Back

Folder: 701/9/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderOświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction
Folder description 1947 1947 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 8 to 9

Item description

Title Oświadczenie Rządu R.P. 
AuthorRząd Rzeczypospolitej Polskiej 
Topic Wybory 1947 
Type List 
Description Strony 10,11 i 12,13 są duplikatami tego dokumentu 
Abstract Oświadczenie Rządu R.P. w sprawie sfałszowanych wyborów 1947 
Places Jałta; Polska;  
Dates 1945-02-11; 1945-02-13; 1945-06-26; 1945-06-29; 1947-01-19; 1947-02-14 
Languages pl 
Date of the item 1947-02-14 

Scans of documents

8
9

Click to enlarge