Back

Folder: 701/9/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderOświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction
Folder description 1947 1947 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 51 to 51

Item description

Title Naród Polski nie uznaje narzuconej władzy 
AuthorZaleski, August;  
Topic Wybory 1947 
Type Artykuł 
Abstract Orędzie Prezydenta R.P. Augusta Zaleskiego do narodu polskiego w sprawie wyrobów w 1947r. 
Persons Raczkiewicz, Władysław; Zaleski, August;  
Places Londyn; Polska;  
Dates 1939-12-18; 1942-02-24; 1944-03-15; 1947-04-26; 1947-06-09 
Languages pl 
Date of the item 1947-06-09 

Scans of documents

51

Click to enlarge