Back

Folder: 701/9/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderOświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction
Folder description 1947 1947 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 53 to 54

Item description

Title Bór Komorowski o wyzwoleniu Polski 
AuthorBór-Komorowski, Tadeusz;  
Topic Kościół katolicki w Polsce 
Type Artykuł 
Description Artykuł przedrukowany z londyńskiego "The Catholic Herald" o roli Kościoła w Polsce 
Persons Bór-Komorowski, Tadeusz;  
Places Kreml; Londyn; Warszawa;  
Dates 1947; 1947-12-27 
Languages pl 
Date of the item 1947-12-27 

Scans of documents

53-1
53-2
54-1
54-2

Click to enlarge