Back

Folder: 701/11/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderKopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 2 to 52

Item description

Title Protokół nr 23 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 8 marca 1921 r. 
AuthorMinisterstwo Spraw Zagranicznych; Konferencja Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Type Inne 
Description maszynopis 
Abstract Tematyka konferencji: 1. Rokowania w Rydze 2. Zaburzenia w Rosji 3. Kwestia Litwy 4. Zjazd w Rewlu 5. Ukonstytuowanie się Wszechukraińskiej Rady Narodowej 6. O Lidze Narodów 7. O wydaleniu Żydów polskich z Austrii 8. Antypolska akcja komunistyczna 9. Watykan a Polska 10. Protestanci w stosunku do Polski 11. Konferencja londyńska a stosunki polsko-niemieckie 12. Górny Śląsk 13. Niemiecka propaganda antypolska 14. Stosunki wewnętrzne w Czechosłowacji 15. Polityka wewnętrzna Niemiec 16. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i Bałkanach 
Persons Balfour, Arthur; Dzieduszycki, Juliusz; Hindenburg, Paul von; Koźmiński, Stanisław; Ludendorff, Erich; Łukasiewicz, Juliusz; Morawski, Kajetan; Potworowski, Gustaw; Ratti, Achilles; Sapieha, Adam Stefan; Żeligowski, Lucjan;  
Places Austria; Bałkany; Bliski Wschód; Czechosłowacja; Górny Śląsk; Litwa; Rewel; Ruś Zakarpacka; Ryga; Ukraina; Watykan; Wilno;  
Dates 1920-10-27; 1920-12-23; 1921-03-08 
Languages pl 
Date of the item 1921-03-08 

Scans of documents

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
701-011-002-002.pdf

Click to enlarge