Back

Folder: 701/11/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderKopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 53 to 96

Item description

Title Protokół nr 24 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 22 marca 1921 r. 
AuthorMinisterstwo Spraw Zagranicznych; Konferencja Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Type Inne 
Description maszynopis 
Abstract Tematyka konferencji: 1. Wynik głosowania na Górnym Śląsku 2. Sytuacja w Belgii 3. Stosunki w Hiszpanii 4. Wrzenie we Włoszech 5. Bill o sankcji gospodarczej 6. Realizacja sanksji karnych w Niemczech 7. Traktat ryski 8. Litwa Środkowa 9. Wpływy polskie na Wschodzie 10. Sytuacja polityczna w Turcji i na Bałkanach 11. Spis ludności w Czechosłowacji 12. Sprawozdanie Beneša z podróży 13. Krytyczne położenie Austrii 14. Stosunki na Węgrzech 15. Międzynarodowy Kongres Socjalistyczny w Wiedniu 
Persons Beneš, Edvard; Koźmiński, Stanisław; Łukasiewicz, Juliusz; Morawski, Kajetan;  
Places Bałkany; Belgia; Czechosłowacja; Górny Śląsk; Hiszpania; Litwa Środkowa; Niemcy; Turcja; Wielka Brytania; Włochy;  
Dates 1921-03-22 
Languages pl 
Date of the item 1921-03-22 

Scans of documents

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
701-011-002-053.pdf

Click to enlarge