Back

Folder: 701/11/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderKopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 97 to 111

Item description

Title Protokół nr 26 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 20 kwietnia 1921 r. 
AuthorKonferencja Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Type Inne 
Description maszynopis 
Abstract Tematyka Konferencji: referat J. Targowskiego, na temat sytuacji na Dalekim Wschodzie 
Persons Berenson, Leon; Dzieduszycki, Juliusz; Kętrzyński, Stanisław; Koźmiński, Stanisław; Szumlakowski, Marian;  
Places China; Daleki Wschód; Japonia; Syberia; Władywostok;  
Dates 1921-04-20 
Languages pl 
Date of the item 1921-04-20 

Scans of documents

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
701-011-002-097.pdf

Click to enlarge