Back

Folder: 701/11/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderTelegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 46 to 49

Item description

Title Wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej 
AuthorPolska Agencja Telegraficzna 
Type Artykuł 
Description maszynopis 
Abstract Polska polityka zagraniczna 
Persons Beck, Józef; Goebbels, Joseph; Göring, Hermann; Hitler, Adolf; Hutten-Czapski, Bogdan; Neurath, Konstantin von; Piłsudski, Józef; Stalin, Józef;  
Places Anglia; Berlin; Brazylia; China; Czechosłowacja; Egipt; Gdańsk; Haga; Indie; Litwa; Niemcy; Palestyna; Rosja; Rumunia; Śląsk; Warszawa; Zaolzie;  
Dates 1924 
Languages pl 

Scans of documents

46
47
48
49
701-011-009-046.pdf

Click to enlarge