Back

Folder: 701/111/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderInstrukcje organizacyjne
Folder description1942 1943; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 4 to 5

Item description

Title Projekt instrukcji dla Ekspozytury "Estezet". 
Type Working Paper 
Description Sporządzony ołówkiem projekt instrukcji, dotyczący przygotowania raportu z działalności Ekspozytury. 
Abstract W 10 dniu każdego miesiąca Ekspozytura ma za zadanie przygotować raport z własnej działalności. Powinien on zawierać informacje dotyczące: sieci organizacyjnej, sieci towarzyskiej, opanowania terenu, wyników pracy, wykonanych zadań, zamierzeń, współpracy, napotkanych trudności, schematu organizacyjnego i budżetu. 
Places Ameryka; Anglia; Stant Zjednoczone Ameryki;  
Languages pl 

Scans of documents

4
5
701-111-001-004.pdf

Click to enlarge