Back

Folder: 701/111/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderInstrukcje organizacyjne
Folder description1942 1943; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 26 to 26

Item description

Title Pismo poprzedzające załącznik-uzupełnienie do "Instrukcji organizacyjnej i planu pracy Ekspozytury "Estezet" Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza oraz jej placówek wywiadowczych". 
AuthorSzef Wywiadu 
Type Dokument 
Description Pismo informujące o załączniku do "Instrukcji organizacyjnej i planu pracy Ekspozytury "Estezet" Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza oraz jej placówek wywiadowczych". 
Abstract Załącznik, zawierający rozwinięcie rozdziału VIII "Instrukcji organizacyjnej i planu pracy Ekspozytury "Estezet" Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza oraz jej placówek wywiadowczych". 
Dates 1942-03-16 
Languages pl 
Date of the item 1942-03-16 

Scans of documents

26
701-111-001-026.pdf

Click to enlarge