Back

Folder: 701/111/23

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 189 to 194

Item description

Title Wiadomości aktualne z Brazylii 
AuthorPedro 
Type Dokument 
Abstract Informacje na temat: lojalnej postawy emigracji polskiej wobec Rządu RP w Londynie; pozytywnego nastawienia Żydów polskich w Brazylii odnośnie do "prowizorycznego rządu" Osóbki - Morawskiego; kolonii estońskiej i jugosłowiańskiej; zwolnienia z obozów koncentracyjnych integralistów, Włochów i Niemców. 
Persons Sommerstein, Emil;  
Places Brazylia; Londyn; Lublin; Moskwa; Rio de janeiro; Sao Paulo; USA; Wielka Brytania;  
Dates 1945-01-26; 1945-02-15 
Languages pl 
Date of the item 1945-01-26 

Scans of documents

189
190
191
192
193
194
701-111-023-189.pdf

Click to enlarge