Back

Folder: 701/111/23

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 438 to 449

Item description

Title Raporty wojskowo - prasowe z prasy argentyńskiej za okres 10-20 i 20-31.01.1945 r. 
AuthorMaracz 
Type Dokument 
Abstract Raporty wojskowo - prasowe opracowane na podstawie meldunków Placówki Salvador dotyczące: wiadomości wojskowych (obrona Wiednia, strategia sowiecka), nazizmu w Argentynie, wiadomości z Węgier oraz sytaucji wewnętrznej Niemiec (nastroje wśród społeczeństwa, skutki nalotów, armia, siła robocza, przemysł wojenny, obozy koncentracyjne, sieć komunikacyjna, sytuacja aprowiacyjna i finansowa). 
Persons Stalin, Józef;  
Places Austria; Badenia; Bazylea; Buchenwald; Buenos Aires; Bułgaria; Hesja; Hessen; Hessen-Nassau; Moskwa; Nadrenia; Neuegamme; Niemcy; Rumunia; Saarland; Sachsenhausen; Salvador; Theresienstadt; Westfalia; Węgry; Wiedeń;  
Dates 1944-11-25; 1945-01-09; 1945-01-12; 1945-01-13; 1945-01-14; 1945-01-15; 1945-01-16; 1945-01-18; 1945-01-21; 1945-01-22; 1945-01-23; 1945-01-25; 1945-01-28; 1945-01-30; 1945-03-16 
Languages pl 
Date of the item 1945-03-16 

Scans of documents

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
701-111-023-438.pdf

Click to enlarge