Back

Folder: 701/12/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderWycinki prasowe dotyczące Watykanu
Folder description1939 1955; akta luźne; dokumentacja aktowa; druk; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 32 to 32

Item description

Title Text of the encyclical 
Alternative title Tekst encykliki 
AuthorThe New York Times 
Type Artykuł; Inne 
Description Tekst encykliki Piusa XII na temat zwalczania ateistycznej propagandy, opublikowany przez "The New York Times". 
Abstract Pius XII odniósł się do jubileuszu Roku Świętego i wspomniał o rzeszach pielgrzymów przybywających do Rzymu. Zwrócił uwagę na brak stabilnego pokoju, który pomógłby rozwiązać wszelkie niepokoje społeczne. Wyraził zaniepokojenie faktem, iż wiele państw pozostaje w konflikcie i prowadzi wyścig zbrojeń. Papież zaznaczył, że największym wrogiem pokoju jest kłamstwo. Papież zwrócił uwagę jak wielką szkodę wyrządza ateizm, a prawa boskie, kościoła i człowieka są w wielu krajach łamane. Podkreślił, że kościół został pozbawiony obrony swoich praw na łamach prasy przez wprowadzoną cenzurę. Pius XII wezwał do obrony wiary przez modlitwę i nauczanie Ewangelii. 
Persons Pius XII;  
Places Rzym;  
Dates 1950-03-11; 1950-03-12; 1950-03-26 
Languages en_US 
Date of the item 1950-03-12 
Subjectencyklika, papież, papiestwo, doktryna, ateizm, Kościół katolicki, chrześcijaństwo, Kościół katolicki, katolicyzm, Stolica Apostolska, prześladowanie kościoła, cenzura, Akcja Katolicka, pokój na świecie

Scans of documents

32
701-012-002-032.pdf

Click to enlarge