Back

Folder: 701/12/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderWycinki prasowe dotyczące Watykanu
Folder description1939 1955; akta luźne; dokumentacja aktowa; druk; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 73 to 73

Item description

Title Text of Pope Pius XII's address to the Sacred College of Cardinals 
Alternative title Tekst przemówienia papieża Piusa XII do Świętego Kolegium Kardynałów 
AuthorThe New York Times 
Type Artykuł 
Description Tekst przemówienia Piusa XII do Świętego Kolegium Kardynałów zamieszczony w "The New York Times". 
Abstract Wezwanie przez Piusa XII do umacniania pokoju i wyrażenie nadziei na odrodzenie się narodu niemieckiego po odkupieniu win i odrzuceniu narodowego socjalizmu. Przypomnienie o niszczeniu Kościoła katolickiego i wytrwałości katolików podczas wojny. Przytoczenie danych o ofiarach wśród duchownych (w obozie w Dachau zginęło najwięcej księży z Polski). Wezwanie do modlitwy o pokój. 
Persons Kozal, Michał; Pius XI; Pius XII;  
Places Alzacja; Austria; Bawaria; Belgia; Chorwacja; Clermont; Dachau; Europa; Francja; Holandia; Lotaryngia; Luksemburg; Nadrenia; Niemcy; Polska; Słowenia; Watykan; Westfalia; Włochy;  
Dates 1933; 1945; 1945-06-03 
Languages en_US 
Date of the item 1945-06-03 
Subjectpapież, papiestwo, Kolegium kardynalskie, pokój na świecie, II wojna światowa, wiara chrześcijańska, narodowy socjalizm, konkordat, Stolica Apostolska, Konstytucja weimarska, Mit brennender Sorge, obóz koncentracyjny w Dachau, polscy księża, modlitwa o pokój

Scans of documents

73
701-012-002-073.pdf

Click to enlarge