Back

Folder: 701/12/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1956 1956; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 27 to 28

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 45. Trzecia rocznica uwięzienia kardynała prymasa Polski; Watykan a odwilż; Szanse konsystorza; Wizyta parlamentarzystów włoskich w Polsce 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Informacja o trzeciej rocznicy uwięzienia kardynała Wyszyńskiego i planowanym artykule "Osservatore Romano" z tej okazji, w którym omówiona ma być również pielgrzymka na Jasną Górę. Podanie do wiadomości informacji o kolejnych artykułach "Osservatore Romano", dotyczących relacji Kościoła katolickiego z komunizmem. Artykuł pt. "Storiografia religiosa", w nawiązaniu do komunistycznej publikacji pt. "Watykan współczesny", dowodzi, iż nic w tych relacjach się nie zmieniło i Kościół katolicki nadal jest represjonowany. Artykuł pt. "Odwilż, której nie ma" zajmuje się prześladowaniem kościoła w Czechosłowacji. Komunikat o prawdopodobnych terminach zwołania konsystorza kardynalskiego. Informowanie o wizycie włoskich parlamentarzystów w Polsce. 
Persons Alessandrini, Federico; Lombardi, Ruggero; Macrelli, Cino; Nenni, Pietro Sandro; Riccio, Stefano; Wyszyński, Stefan;  
Places Anglia; Austria; Czechosłowacja; Holandia; Jasna Góra, Częstochowa, Poland; Mediolan; Moskwa; Polska; Rosja; Rzym; Watykan; Włochy;  
Dates 1956-06-14; 1956-08-26; 1956-09-10; 1956-09-16; 1956-09-19; 1956-09-22; 1956-09-24; 1956-09-26 
Languages pl 
Date of the item 1956-09-24 
Subjectreżim komunistyczny, uwięzienie kardynała, Osservatore Romano, komunizm, ideologia komunistyczna, Kościół katolicki, wiara katolicka, prześladowanie Kościoła, Stolica Apostolska, konsystorz, Kolegium kardynalskie, l\'Unità, parlament włoski, Il Tempo, poseł włoski Bettiol, Akademia Nauk ZSRR, korespondent N. Caudano, autor \"Watykanu współczesnego\" N. N. Sceinman

Scans of documents

27
28
701-012-003-027.pdf

Click to enlarge