Back

Folder: 701/12/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1957 1957; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 75 to 76

Item description

Title Aide-memoire 
Alternative title Pomoc dla pamięci 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Nota; Memorandum 
Description Nota na temat sytuacji narodu polskiego rządzonego przez komunistów i potrzebie prowadzenia akcji niepodległościowej przez środowiska emigracyjne. 
Abstract Nota na temat sytuacji narodu polskiego pod rządami komunistów i jego dążeniu do niepodległości. Nota, odnosząca się do pobytu prymasa S. Wyszyńskiego w Rzymie w 1957 roku, zwróciła uwagę na trudności w rozwoju ruchu niepodległościowego w Polsce, mimo sprzyjających warunków. Spowodowane było to m. in. czujnością władzy komunistycznej, obawą przed represjami i sytuacją materialną obywateli polskich. Zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia przez polskie środowiska emigracyjne akcji niepodległościowej. Autor noty określił zadania wychodźstwa polskiego czyli miała to być działalność dyplomatyczna, organizacyjna, naukowa i pomoc materialna. Działalność dyplomatyczna miała za zadanie rozgłaszać sprawę polską za granicą i informować o sprzeciwianiu się narodu polskiego komunistycznym rządom. Działalność organizacyjna miała stworzyć warunki dla zorganizowania w Polsce ośrodka odpowiedzialnego za walkę czynną o niepodległość. Działalność naukowa miała za zadanie przygotowywać niezależnych badaczy. Środowiska emigracyjne miały również organizować pomoc materialną. 
Persons Wyszyński, Stefan;  
Places Moskwa; Polska; Rosja; Rzym;  
Dates 1957-07-04 
Languages pl 
Date of the item 1957-07-04 
Subjectprymas Polski, reżim komunistyczny w Polsce, powstanie węgierskie 1956, odwilż październikowa, naród polski, dążenia niepodległościowe

Scans of documents

75
76
701-012-004-075.pdf

Click to enlarge