Back

Folder: 701/12/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1959 1959; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 10 to 13

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 5. Zmiana polityki Watykanu?; "Religia Polaków"; "Annuario Pontificio 1959"; Dziekan i wicedziekan Korpusu Dyplomatycznego u ambasadora Papée; Sprostowanie 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Pojawienie się informacji na temat rzekomego zbliżenia politycznego między Watykanem a Moskwą. Artykuł "Osservatore Romano" pt. "La religione dei Polacchi" poświęcony w całości sprawom polskim i dowodzący, iż Watykan nie zmienił swojego stosunku względem reżimu narzuconego Polsce. Artykuł "Osservatore Romano" na temat prześladowania Kościoła katolickiego na Węgrzech. W roczniku watykańskim na rok 1959 pt. "Annuario Pontificio" zawarto informacje na temat: struktury kościelnej Ziem Zachodnich i Wschodnich, biskupów czy ambasady RP przy Watykanie. Z powodu braku listów wierzytelnych zmianie uległ jaj status, a Kazimierz Papée stał się Kierownikiem dla Spraw Ambasady RP. Komentarz na temat przemowy Stanisława Stommy w sejmie. Złożenie wizyty przez ambasadorów Austrii i Urugwaju, ustepującemu dziekanowi Korpusu Dyplomatycznego- Kazimierzowi Papée. 
Persons Alessandrini, Federico; Jop, Franciszek; Kominek, Bolesław; Meysztowicz, Walerian; Papée, Kazimierz; Piasecki, Bolesław; Pirożyński, Marian; Pluta, Wilhelm; Siemiradzki, Leon; Splett, Karol Maria; Stomma, Stanisław; Wilczyński, Tomasz; Wyszyński, Stefan;  
Places Düsseldorf; Gdańsk; Gorzów Wielkopolski; Horneburg; Moskwa; Niemcy; Olsztyn; Opole; Piła; Polska; Rzym; Urugwaj; Warmia; Watykan; Węgry; Wrocław;  
Dates 1939-07-24; 1958-01-31; 1958-03-06; 1959-02-22; 1959-02-25; 1959-03-04 
Languages pl 
Date of the item 1959-03-04 
Subjectkomunizm, polityka Watykanu, Stolica Apostolska, Osservatore Romano, La religione dei Polacchi, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ankieta, Pax, obchody Millenium, Kościół katolicki na Węgrzech, Una triste realta, rocznik watykański, Annuario Pontificio, Ziemie Zachodnie, prymas Polski, Tygodnik Powszechny, ambasador Austrii Kripp, ambasador Urugwaju Carbonel-Debali

Scans of documents

10
11
12
13
701-012-006-010.pdf

Click to enlarge