Back

Folder: 701/12/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1959 1959; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 83 to 85

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 9. Discorso di S.E. il presidente Augusto Zaleski pronunciato a Londra il 10 ottobre 1959 
Alternative title Informacje z Polski nr 9. Przemówienie prezydenta Augusta Zaleskiego wygłoszone w Londynie 10 października 1959 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Ograniczanie wolności przez partię komunistyczną w Polsce. Represjonowanie Kościoła przez nadmierne opodatkowanie czy utrudnianie nauczania religii itp. Zaostrzenie cenzury. Działania władz na rzecz przywrócenia kołchozów. Opinia na temat wizyty N. Chruszczowa w Stanach Zjednoczonych. Zaniepokojenie brakiem reakcji amerykańskiej na dominację radziecką w Europie Środkowo-Wschodniej. Ostrzeżenie przed ekspansją radziecką. 
Persons Chruszczow, Nikita; Hitler, Adolf; Kellogg, Frank Billings; Zaleski, August;  
Places Berlin; Camp David; Czechosłowacja; Europa; Europa Środkowo-Wschodnia; Genewa; Kreml; Laos; Londyn; Niemcy; Polska; Rosja; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki; Tybet; Warszawa; Wielka Brytania;  
Dates 1959; 1959-10-29; 1960 
Languages it 
Date of the item 1959-10-29 
SubjectKościół katolicki w Polsce, reżim komunistyczny, cenzura, rolnictwo, kołchozy, żelazna kurtyna, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Pakt Brianda-Kellogga, stosunki międzynarodowe, Karta Atlantycka, Prezydent RP na Uchodźstwie

Scans of documents

83
84
85
701-012-006-083.pdf

Click to enlarge