Back

Folder: 701/12/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1960 1960; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 123 to 123

Item description

Title Ziemie zachodnie Polski-dodatek do "Informazioni Dalla Polonia" 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Notatka na temat sytuacji Polski po zakończeniu II wojny światowej. 
Abstract Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu II wojny światowej. Sprawa Ziem Odzyskanych oraz przynależności Śląska i Zagłebia Ruhry. Polska pozostaje w strefie wpływów radzieckich, chociaż Polacy nie poddają się naciskom władzy. 
Persons Hitler, Adolf;  
Places Europa; Europa Środkowo-Wschodnia; Gdańsk; Moskwa; Niemcy; Poczdam; Polska; Rosja; Szczecin; Śląsk;  
Languages it 
SubjectII wojna światowa, Ziemie Zachodnie, granica na Odrze i Nysie, Konferencja poczdamska, reżim komunistyczny, żelazna kurtyna, rewizjonizm niemiecki, Ziemie Zachodnie, Kresy Wschodnie

Scans of documents

123
701-012-007-123.pdf

Click to enlarge