Back

Folder: 701/12/8

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1961 1961; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 85 to 87

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 5. Gli obblighi della stampa in Polonia; "Pax"; Per riscuotere danaro dai contadini liberi; Genocidio; Protesta dei vescovi polacchi contro un film immorale; Si estromettono i capellani dagli ospedali; Una nuova chiesa cattol 
Alternative title Informacje z Polski nr 5. Obowiązki prasy w Polsce; "Pax"; Zbieranie pieniędzy od wolnych chłopów; Ludobójstwo; Protest polskich biskupów przeciwko niemoralnemu filmowi; Usunięcie kapelanów ze szpitali; Nowy kościół katolicki dla Polaków w Londynie; Dom r 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Przemówienie J. Cyrankiewicza przypominające o obowiązkach prasy w Polsce. Odebranie stowarzyszeniu "Pax" części przywilejów finansowych przez W. Gomułkę. Sprawa sprzedaży certyfikatów własności ziemi rolnikom. Popieranie przez władzę komunistyczną ustawy aborcyjnej. Oficjalny protest biskupów przeciwko filmowi pt. "Matka Joanna od Aniołów". Zarządzenie władzy komunistycznej, żądające usunięcia kapelanów ze szpitali. Zakupienie i przebudowanie kościoła na Leysfield Road, który miał służyć Polakom mieszkającym w Londynie. Założenie przez Unię Kobiet Polskich i Polaków mieszkających w Londynie, domu rekonwalescencji im. o. M. Kolbe. Ostrzeżenie w liście pasterskim Episkopatu Polski przed przynależnością duchownych do "Paxu", "Caritasu " czy "Polskiego Kościoła Narodowego". Nowe utrudnienia w działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: zmiany w programie studiów, usuwanie profesorów. 
Persons Cyrankiewicz, Józef; Gomułka, Władysław; Iwaszkiewicz, Jarosław Leon; Kolbe, Maksymilian Maria; Piasecki, Bolesław; Staniszewski, Władysław;  
Places Londyn; Moskwa; Oświęcim; Polska; Rosja; Rzym; Warszawa;  
Dates 1961-01; 1961-03-07; 1961-04-16 
Languages it 
Date of the item 1961-03-07 
Subjectprasa polska, reżim komunistyczny w Polsce, Pax, Znak, rolnictwo, odwilż komunistyczna, kołchozy, kolektywizm, Polityka, aborcja, przyrost naturalny, Matka Joanna od Aniołów, Trybuna Ludu, film, Towarzystwo Szkoły Świeckiej, Polonia londyńska, Polska Misja Katolicka, Hammersmith, Ealing, obóz koncentracyjny, Episkopat Polski, Pax, Caritas, Kościół Polskokatolicki, Polski Narodowy Kościół Katolicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Teologii Katolickiej

Scans of documents

85
86
87
701-012-008-085.pdf

Click to enlarge