Back

Folder: 701/2/13

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderKwiecień- wrzesień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 171 to 178

Item description

Title Zażalenie kpt. Adama Korwin Kuczyńskiego 
AuthorKorwin-Kuczyński, Adam 
Topic Zażalenie 
Type List 
Abstract Dwa listy od Adama Korwin-Kuczyńskiego do Naczelnego Wodza, w których składa zażalenie na niesłuszne zawieszenie w pełnieniu funkcji bez podania powodów, na podstawie nieprawdziwego oskarżenia ppor. Hoffmana. Zawieszenie odwołano, ale nie powiadomiono o tym kpt. Kuczyńskiego. W liscie Ministerstwo Spraw Wojskowych wyjaśnia, że pociągnięto do odpowiedzialności karnej ppor. Hoffmana za złożenie fałszywego meldunku i że za opóźnienie w powiadomieniu kpt. Kuczyńskiego o odwołaniu zawieszenia , ponoszą organa sądowe i brak adresu zainteresowanego. 
Places Warszawa;  
Dates 1921-01-10; 1921-05-12; 1922-03-20 
Languages pl 
Date of the item 1921-01-10 

Scans of documents

171
172
173
174
175
176
177
178
701-002-013-171.pdf

Click to enlarge