Back

Folder: 701/2/13

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderKwiecień- wrzesień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 610 to 615

Item description

Title Sprawozdanie ze zjazdu międzynarodowego związku strzeleckiego i raport o związkach i towarzystwach sportowych a Ministerstwo Wojny we Francji 
AuthorKukiel, Marian;  
Type Report 
Abstract Pismo z MSW do Adiutantury Generalnej z dwoma raportami dotyczącymi podniesienia zdolności fizycznej swych obywateli przez odpowiednie wychowanie młodzieży i popieranie wszelkiego rodzaju towarzystw wojskowo - wychowawczych społeczeństwa, o ile pracują zgodnie z interesem obrony państwa.Załączone są dwa raporty : sprawozdanie ze zjazdu związku Międzynarodowego Strzeleckiego, który odbył się w Paryżu. Udział wzięli przedstawiciele szeregu pąństw europejskich i Japonii. Załączono też raport zatytułowany Związki i Towarzystwa Sportowe, a Mnisterstwo Wojny we Francji, w którym opisano system poparcia materialnego i fachowego wszystkich stowarzyszeń dążących do podniesienia stanu fizycznego. 
Persons Dłuski, Kazimierz; Koc, Adam; Kukiel, Marian; Sosnkowski, Kazimierz;  
Places Warszawa;  
Dates 1921-04-11; 1921-04-16; 1921-05-02 
Languages pl 
Date of the item 1921-05-02 

Scans of documents

610
611
612
613
614
615
701-002-013-610.pdf

Click to enlarge