Back

Folder: 701/2/34

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderStyczeń 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 381 to 390

Item description

Title Pogląd ogólny na Rosję Sowiecką 
Type Inne 
Abstract W raporcie zawarto informacje dotyczące: W. Lenina, systemu sprawowania władzy w Rosji, militaryzacji pracy, gospodarki sowieckiej, spekulacji, szkolnictwa, rolnictwa oraz traktowania przez "państwa kresowe" swoich obywateli powracających z Rosji. 
Persons Bucharin, Nikołaj Iwanowicz; Cziczerin, Gieorgij; Lenin, Włodzimierz; Trocki, Lew; Zinowjew, Grigorij;  
Languages pl 

Scans of documents

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
701-002-034-381.pdf

Click to enlarge