Back

Folder: 701/2/34

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderStyczeń 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 187 to 189

Item description

Title Zapis rozmowy J. Łukasiewicza z R. Knollem i A. Ładosiem z dnia 5.01.1921 r. dotyczącej negocjacji z bolszewikami w Rydze 
Type Inne 
Abstract Omawiano wpływ rozmów poslko-litewskich oraz sytuacji wewnętrznej w Rosji Radzieckiej na negocjacje pokojowe w Rydze. Ponadto poruszono kwestie: jeńców rosyjskich, granicy polsko-bolszewickiej, finansowe oraz redakcji tekstu. 
Persons Bucharin, Nikołaj Iwanowicz; Dąbski, Jan; Lenin, Włodzimierz;  
Languages pl 

Scans of documents

187
188
189
701-002-034-187.pdf

Click to enlarge