Back

Folder: 701/2/34

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderStyczeń 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 233 to 236

Item description

Title Raport o sytuacji wojskowej w Rosji Radzieckiej 
AuthorSztab Obrony Krajowej Oddział II 
Type Report 
Abstract Opisano rozmieszczenie i liczebność Armii Czerwonej oraz podano informacje o demobilizacji oddziałów. Ponadto wspomniano o utworzeniu rządu komunistów na Białorusi oraz o szkoleniu komunistów polskich w Rosji Radzieckiej. 
Places Białoruś; Bobrujsk; Dyneburg; Gdowo; Głusk; Homel; Idryca; Kaukaz; Klastica; Michnowicze; Milcze; Mińsk; Moskwa; Newel; Pleszczenice; Połock; Psków; Rusinowicz; Smoleńsk; Syberia; Wielkie Łuki; Witebsk; Wołyniec; Żydkowicze;  
Languages pl 

Scans of documents

233
234
235
236
701-002-034-233.pdf

Click to enlarge