Back

Folder: 701/2/35

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderLuty- marzec 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 449 to 476

Item description

Title Memoriał dla Naczelnika Państwa od generała Żeligowskiego. 
AuthorŻeligowski, Lucjan;  
Type List 
Description Memoriał dla Naczelnika Państwa jest rozdzielony na str. 449-450, oraz 475-476. Kolejne pisma: do Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej str. 451-453, do Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej str. 454-455, do Prezydium Tymczasowej Komisji Rządzącej, str. 456-459, "Raport do gen. Mokrzyckiego" str. 460-461, pismo Kontroli Państwowej str. 462-463, sprawa reformy rolnej na Litwie Środkowej str. 464-466, pismo Biura Prac Politycznych w Wilnie str. 467-473, pismo Departamentu Spraw Wewnętrznych str. 474. Ponadto w opisie nie uwzględniono wszystkich dat, nazw miejscowości i osób przewijających się w wymienionych dokumentach. 
Abstract Memoriał dla Naczelnika Państwa od generała Żeligowskiego oraz inne dokumenty: do Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej, do Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej, do Prezydium Tymczasowej Komisji Rządzącej, "Raport do gen. Mokrzyckiego", pismo Kontroli Państwowej, sprawa reformy rolnej na Litwie Środkowej, pismo Biura Prac Politycznych w Wilnie, pismo Departamentu Spraw Wewnętrznych. 
Persons Chomiński, Ludwik; Fedorowicz, Zygmunt; Raczkiewicz, Władysław;  
Places Białoruś; Braławsk; Kowno; Kresy Wschodnie; Litwa; Litwa Środkowa; Polska; Ryga; Spaa; Szwajcaria; Warszawa; Wilno;  
Dates 1920-07-15; 1920-10-07; 1920-12-11; 1920-12-17; 1921-02-07; 1921-02-11; 1921-02-15; 1921-02-16; 1921-02-24 
Languages pl 
Date of the item 1921-02-24 

Scans of documents

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
701-002-035-449.pdf

Click to enlarge