Back

Folder: 701/2/45

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderSierpień- październik 1922
Folder description1922 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 277 to 290

Item description

Title Raporty z działaności Podkomisji Wołyńskiej 
Type Report 
Abstract Raporty dotyczą m. in. przerwania prac z Delegacją Sowiecką W. M. P. Gr., osadzeniu słupów granicznych wzdłuż gruntów cukrowni i kolonii koreckich, zachowaniu się rosyjsko-ukraińsko-białoruskiej delegacji na terytorium Polski, agitacji ludności zamieszkałej na koreckich koloniach przeciwko Polsce, a także prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem granicy państwowej. Do raportów dołączono załączniki pisane w języku rosyjskim (użyto polskich znaków) 
Persons Sławek, Walery;  
Places Mińsk; Równe;  
Dates 1921-11-15; 1921-11-25; 1921-11-26; 1921-11-27; 1921-11-28; 1921-11-29; 1921-11-30; 1921-12-01 
Languages pl 
Date of the item 1921-11-30 

Scans of documents

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
701-002-045-277.pdf

Click to enlarge